szukaj w serwisie:
Certyfikacja systemów zarządzania
Certyfikacja systemów zarządzania
Certyfikacja systemów obejmuje ISO 9001 ,ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485,GLOBAL GAP EN 15593 Certyfikacja systemów zarządzania
Certyfikacja wyrobów (CE)
Certyfikacja wyrobów (CE)
Certyfikacja wyrobów obejmuje pełen audyt w zakresie oceny zgodności ( oznakowanie CE) wyrobów produkowanych w Polsce, w UE i oraz poza nią ( np. Chiny). Certyfikacja wyrobów (CE)
Dyrektywa budowlana
Dyrektywa budowlana
Ocena zgodności wyrobów budowlanych polega na certyfikacji ZKP( Zakładowej Kontroli Produkcji ) i przeprowadzeniu badań typu. Wyroby budowlane
Dyrektywa medyczna
Dyrektywa medyczna
ITC oferuje pełną ocenę zgodności wszystkich klas wyrobów medycznych a także certyfikację systemu zarządzania w branży medycznej ISO 13485 Wyroby medyczne
Środki ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej
Przeprowadzamy ocenę zgodności środków ochrony indywidualnej zgodnie z dyrektywą 89/656/EWG oraz dyrektywą 89/686/EWG Odzież BHP
Dyrektywa zabawkowa
Dyrektywa zabawkowa
Oferujemy pełen zakres badań i certyfikacji zabawek zgodnie z dyrektywą 88/378/EWG. Zabawki
Badania dla branży samochodowej
Badania dla branży samochodowej
ITC jest głównym dostawcą profesjonalnych usług badawczych w zakresie bepieczeństwa i jakości elementów wyposażenia pojazdów dla takich grup producenckich jak :General Motors Ford Grupa ,Toyota ,Renault, Volkswagen Group, Nissan, Fiat PSA, Peugeot Citroën, Hyundai-Kia, Daimler AG, Chrysler Motoryzacja
Badania typu
Badania typu
ITC oferuje ponad 2500 tysiąca metod badawczych w tym badania typu wyrobów obiejętych dyrektywami nowego podejścia. Badania typu

ITC - badania, certyfikacja, kalibracja, inspekcja, standaryzacja

Institut pro testování a certifikaci, a. s. (ITC) Instytut Badań i Certyfikacji jest niezależną jednostką badawczą, kalibracyjną, certyfikacyjną , konsultacyjną i inspekcyjną działającą w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa produktów, certyfikacji systemów zarządzania jakością i środowiskowego oraz w zakresie normalizacji technicznej.

ITC jest największą jednostką w Republice Czeskiej i  posiada najszersze kompetencje w dziedzinie badań i certyfikacji.

Dokumenty wydane przez ITC są honorowane na całym świecie i są podstawą do wprowadzenia produktów na rynek oraz ich sprzedaż z oznaczeniem CE we wszystkich krajach członkowskich UE i krajach EWG.

Znak jakości

Znaki jakości, udzielone na podstawie certyfikatu ITC, informują o  zwiększonym bezpieczeństwie i jakości wyrobów, procesów produkcyjnych i  usług.

Zakres usług

Usługi ITC

  Ocena jakości i bezpieczeństwa wyrobów, ocena zgodności przez  osobę notyfikowaną i autoryzowaną, dobrowolna certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemu zarządzania i ochrony środowiska, kalibracja mierników , etalonów i urządzeń, doradztwo metrologiczne, wydawanie aprobat do przyrządów do gry z możliwością wygranej, centrum normalizacji technicznej, ekspertyzy rzeczoznawców, szkolenia.  

Prezentacja Video

Prezentacje video

Zapraszamy Państwa do akredytowanych laboratorium badawczych Instytutu. Ekskursja video zapozna Państwa z  wyposażeniem i czynnością probierni ITC.

ITC w Polsce

ITC Instytut Badań i Certyfikacji  jest obecny w Polsce od 2005 roku. W tym czasie zyskał duże zaufanie klientów dzięki czemu jego udział w rynku certyfikacji i badań systematycznie rośnie. W Polsce ITC jest  głównie znany z certyfikacji wyrobów budowlanych i systemów zarządzania.

ITC na świecie

ITC posiada swoje placówki na całym świecie, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom pomoc w wejściu na nowe międzynarodowe rynki. 

ITC international

© 2005 ITC sales representative  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl